Výsledky vyhľadávania

 1. Softvér na segmentáciu chránených území Natura 2000
  Kollár Michal ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Ambroz Martin ; 010220 Šibíková Mária
  51. konferencia slovenských matematikov : . S. 37
  segmentácia území metóda konečných objemov
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Numerické metódy a ich využitie v priestorovej akustike
  Riečanová Izabela ; 010220 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 6, č. 1, mimoriadne číslo - jún (2016), s. 61-64
  akustické simulácie metóda konečných objemov Helmholtzova rovnica okrajové podmienky acoustic simulations finite volume method Helmholtz equation boundary conditions
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Metóda konečných objemov pre Laplaceovu rovnicu s predpísanou šikmou deriváciou
  Medľa Matej ; 010220  Mikula Karol ; 010220
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 29
  metóda konečných objemov Laplaceova rovnica
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Physical assessment of a window using a computer simulation
  Palko Milan ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 93-96
  exfiltrácia exfiltration finite element method flow infiltrácia infiltration metóda konečných objemov metóda konečných prvkov okná Prúdenie volume element method windows
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Adaptive numerical techniques for flux-based level set method
  Frolkovič Peter ; V220 
  WONAPDE 2013 : . s.23
  adaptive algorithm adaptívne algoritmy finite volume method level set method metóda konečných objemov metóda matematická
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Computational reconstruction of zebrafish embryogenesis by nonlinear PDE methods of image processing
  Mikula Karol ; V220 
  WONAPDE 2013 : . s.179
  finite volume method image processing metóda konečných objemov parciálne diferenciálne rovnice partial differential equations spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. Influence of vertical datum inconsistencies on gravity field modelling
  Minarechová Zuzana ; V220  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220 Tenzer Róbert
  Reference Frames for Applications in Geosciences : . s.205-213
  finite element method finite volume method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných objemov metóda konečných prvkov
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-32998-2_30
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The novel scheme for solving oblique derivative boundary-value problem
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220 Minarechová Zuzana ; V220
  Geophysical Research Abstracts. Volume 15/2013 : . online, [1] p.
  finite volume method geodetic boundary value problem geodetická okrajová úloha metóda konečných objemov oblique derivative šikmá derivácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Adaptive finite volume method to solve the linear diffusion equation on a consistent quadtree grid
  Krivá Zuzana ; V220  Mikula Karol ; V220
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 5 (2013), s.74-82
  finite volume method image processing metóda konečných objemov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. On solving oblique derivative boundary-value problem by the finite volume method(poster)
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol ; V220
  Gravityfield symposium [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  finite volume method metóda konečných objemov oblique derivative šikmá derivácia
  http://www.iag-commission2.ch/GGHS2012/Session%204/ONSOLV.pdf
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=256107
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok