Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zvýšenia efektívnosti materiálového toku v podniku Bonfiglioli Slovakia s.r.o. pomocou metódy VSM
  Gaňová Zuzana  Beluský Martin (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 77s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management TPM štíhla výroba kanban
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89366
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zavedenie a optimalizácia štandardizovanej plánovanej údržby lisovacích nástrojov
  Pivoňka Martin ; J  Červeňan Andrej (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises maintenance forming lisovacie nástroje TPM údržba tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103922
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia nákladov systému údržby v podmienkach firmy KNOTT spol. s.r.o. .
  Heltová Andrea  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises costs maintenance údržba TPM náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85295
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Zavádzanie Totálne produktívnej údržby v podmienkach firmy Brose Bratislava, spol. s r.o.
  Martančík Marek ; J0050  Červeňan Andrej (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials Lean TPM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74473
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Využitie metód manažérstva kvality (TPM a FMEA) pre zvyšovanie účinnosti SMK
  Krchlík Peter ; J0070  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises TPM SMK
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74378
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Identifikácia ukazovateľov spoľahlivosti výrobných systémov = Identification of Reliability Indicators of Production Systems : Diplomová práca
  Horváth Marián  Nánási Tibor (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  spoľahlivosť systémov poruchy údržba TPM
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv totálne produktívnej údržby na výkonnosť montážnej linky v podmienkach PSA Peugeot Citro?n Trnava = Influence of Total production maintenance on assembly line efficiency in PSA Peugeot Citro?n Trnava : Diplomová práca
  Dvořák Vladimír  Václav Štefan (xxx) ; M3000 Harman Ondrej (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  údržba TPM
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zavdenie TPM vo Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava = Introducing TPM in Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Ferik Jaroslav  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 63 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment údržba TPM
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha