Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR = The proposal for the TPM implementation and application improvement with a view to the production sustainability in the industrial enterprises in SR : Doktorandská dizertačná práca
  Drahňovský Juraj ; M4000  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2010 . - 126 s
  TPM
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha