Výsledky vyhľadávania

 1. Deep drawability of tailor welded blank of dual phase steel DP 600 affected by laser weld / Alena Brusilová, Alexander Schrek, Marcela Pokusová
  Brusilová Alena ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 Pokusová Marcela ; 020070
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 86, iss. 8 (2019), s. 238-244
  deep drawing
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Blank layout shape optimization of drawn part / aut. Alexander Schrek, Alena Brusilová
  Schrek Alexander ; 020050  Brusilová Alena ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 86, iss. 8 (2019), s. 272-275
  deep drawing
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Process parameters optimization and their influence on friction rate during deep drawing / aut. Alexander Schrek, Alena Brusilová, Zuzana Gábrišová, Marcela Pokusová
  Schrek Alexander ; 020050  Brusilová Alena ; 020050 Gábrišová Zuzana ; 020050 Pokusová Marcela ; 020070
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 85, iss. 9 (2018), s. 297-300
  deep drawing numerical simulation
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Weld line displacement during deep drawing of tailor welded blanks consisting of different sheet materials of sheet thicknessess / Pavol Švec, Alexander Schrek, Zuzana Gábrišová
  Švec Pavol ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 Gábrišová Zuzana ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 84, iss. 8 (2017), s.383-386
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Weld movement in deep drawing of tailor-welded blanks0281-12 / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  MM Science Journal . Vol. 2016, iss. November (2016), s. 1309-1312
  deep drawing tailor-welded blank
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995542820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=weld+movement+in+deep+drawing&st2=&sid=8F2E982E3D74CB1C7F73C74C1336D17D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=44&s=TITLE-ABS-KEY%28weld+movement+in+deep+drawing%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Deep drawing of tailor-welded blanks made of hihg-strength steel / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika . z. 88, no. 3 (2016), s. 213-220
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Blankholder forces distribution in deep drawing process of TWB / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020280  Švec Pavol ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 82, no. 8 (2015), s. 515-519
  deep drawing blankholder force
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. The effect of weld line orientation on the geometry of deep drawn tailor-welded blanks / aut. Pavol Švec, Alexander Schrek, Veronika Gajdošová
  Švec Pavol ; 020280  Schrek Alexander ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 82, no. 9 (2015), s. 642-645
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Vplyv napäťovo-deformačnej charakteristiky zvarového spoja na celkovú tvárniteľnosť laserom zváraných polotovarov
  Schrek Alexander ; J280  Činák Michal ; J280 Švec Pavol ; J280 Kostka Peter ; J280 Gajdošová Veronika ; J0050
  Hutnické listy . Roč. 67, č. 4 (2014), s. 41-44
  deep drawing tailor-welded blank hlboké ťahanie zváraný prípoj
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Influence of material property combination and its compensation during deep drawing of tailor-welded blanks
  Činák Michal ; J280  Gajdošová Veronika ; J0050 Schrek Alexander ; J280
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava : . s. 59-65
  deep drawing simulation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok