Výsledky vyhľadávania

 1. Interdisciplinary relation at the education at the laboratory exercises
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  New trends in physics = Nové trendy ve fyzice. NTF 2012 : . s.205-207
  Applied Mathematics numerical solution aplikovaná matematika numerické výpočty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Some experiments on solving Perona-Malik equation by finite volume schemes
  Krivá Zuzana ; V220 
  MAGIA 2009 : . s.47-59
  numerical solution numerické výpočty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Validifikácia numerického výpočtu koeficientov intenzity napätí. Validification of numerical calculation of stress intensity factors
  Bóocz Dušan ; M240 
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 14, č. 3 (2007), s.208-212
  validifikácia numerické výpočty intenzita
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok