Výsledky vyhľadávania

 1. Prírodné prostredie verzus vodné nádrže a priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Bakeš Martin ; 010150
  Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie : . CD-ROM, s. 25-32
  priehrada nádrž injekčná clona vodná tlaková skúška
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analysis of dam displacements by spaceborne SAR interferometry
  Lazecký Milan  Bakoň Matúš ; 010130 Perissin Daniele Papčo Juraj ; 010130 Gamse Sonja
  Knowledge Based Dam Engineering : . USB kľúč, [9] s.
  dam SAR radar interferometry priehrada radarová interferometria monitorovanie mostov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Seberovnážne napätia v segmente betónovej priehrady
  Matiašková Lýdia ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 333-340
  vlastné napätia priehrada termálna analýza pevnostná analýza Cast3m eigenstresses dam thermal analysis mechanical analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Tesniace prvky priehrad Liptovská Mara a Čierny Váh
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef
  Geotechnika 2016. Pokrokové metódy a tradície v geotechnike : . CD-ROM, s. 60-67
  priehrada bezpečnosť priesaky filtračná stabilita vodné tlakové skúšky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Uplatňovanie špeciálnych meraní pri posudzovaní bezpečnosti priehrady Veľká Domaša
  Bednárová Emília ; 010150 
  XIX. Okresné dni vody : . S. 15-20
  priehrada geofyzika bezpečnosť priehrad prevádzka priehrad
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. 82. výročný míting, Bali - Indonézia, 2014
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [8] s.
  ICOLD priehrada bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 7. 81. výročný míting, Seattle - USA, 2013
  Minárik Marián ; V150  Bednárová Emília ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [5] s.
  ICOLD bezpečnostný manažment priehrada
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 8. Vodné dielo Karolínka – analýza priesakových pomerov a návrh sanačných opatrení
  Grambličková Danka ; V150  Bednárová Emília ; V150 Babečka Ján
  Geotechnika : . Roč. 17, č. 4 (2014), s. 20-27
  priehrada filtračné rýchlosti piezometrické výšky priesaky ustálený stav metóda konečných prvkov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Reliability of grout curtain in the subsoil of dams -- lessons learned and experiences
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150 Grambličková Danka ; V150
  Zapory - bezpieczenstwo i kierunki rozwoju . s.9-16
  dam priehrada reliability spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Anomalies or regularities in the development of uplifts in the lower reservoir dam foundation Čierny Váh
  Bednárová Emília ; V150  Grambličková Danka ; V150 Minárik Marián ; V150 Panenka Peter Majerčák Vlastimil
  Changing Times: Infrastructure Development to Infrastructure Management. ICOLD 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.313-322
  dam finite element method metóda konečných prvkov priehrada vztlak
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok