Výsledky vyhľadávania

 1. Kariérový postup pracovníkov v environmentálne orientovaných spoločnostiach. Career development of employees in environmentally oriented companies
  Hajnik Bartolomej ; M250  Sakál Peter ; M4000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.53-57
  ľudské zdroje kariéra
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  (1) - xxxx
  článok

  článok

 2. Tvorba osobnej kariéry. Personal career creation
  Odlerová Eva ; M4000  Szabó Peter ; M8700
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.109-116
  kariéra sociálna mobilita know-how
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Riadenie kariéry ako nástroj udržania najlepších zamestnancov v organizácii
  Vaňová Jaromíra ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 21 (2006), s.127
  kariéra Zamestnanci-organizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok