Výsledky vyhľadávania

 1. Univerzity a firmy v Trnavskom samosprávnom kraji - aspekty spolupráce
  Čambál Miloš ; M4000  Černá Jana
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2013), s.43-46
  univerzity podniky spolupráca
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Ďalší rozvoj Slovenskej republiky determinujú univerzity, SAV a inovačné partnerstvá s praxou
  Jemala Ľubomír ; E350 
  Parlamentný kuriér . Roč. 15, č. 146 (2007), s.62-64
  rozvoj inovačné partnerstvá univerzity
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Idea univerzity = idea humanity
  Csámpai Ottó ; M310 
  Humanizácia vzdelávania na univerzitách a fakultách technického zamerania na prahu 21. storočia / . s.17-19
  univerzity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok