Výsledky vyhľadávania

 1. Numerical simulation of contaminant transport in groundwater using software tools of r3t
  Frolkovič Peter ; 010220  Lampe Michael Wittum Gabriel
  Computing and Visualization in Science . Vol. 18, no. 1 (2016), s. 17-29
  differential equations groundwater groundwater pollution numerical methods numerical models ordinary differential equations porous materials radioactivity contaminant transport Freundlich sorption geological domains mathematical problems radioactive contaminants realistic modelling unstructured grid
  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00791-016-0268-0
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Mathematical characterization of values of rheological variables during the networking reaction of rubber mixtures based on SBR / aut. Emil Seliga, Ondrej Bošák, Soňa Rusnáková, Stanislav Minárik, M Tóth
  Seliga Emil ; M1000  Bošák Ondrej ; M1000 Rusnáková Soňa Minárik Stanislav ; 067000 Tóth M
  Journal of Physics: Conference Series . Vol. 602, Iss. 1 (2015), s. 1-8
  characterization differential equations
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/602/1/012011/pdf
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Mathematica - moderný didaktický prostriedok vo výučbe diferenciálnych rovníc na bakalárskom stupni štúdia na technickej univerzite
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplikácie matematiky - vstupná brána rozvoja matematických kompetencií 2013 : . s.42-49
  diferenciálna rovnica riešenia differential equations solution
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Solving differential equations with an emphasis on the stability of the system
  Masárová Renáta ; M6000  Moravčík Oliver ; M6000
  ICL 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.[339-341]
  differential equations Laplace-transform
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Generalized Riemann Integral in the analysis of dynamic systems
  Masárová Renáta ; M6000  Kurnátová Júlia ; M6000
  ICL 2012 [elektronický zdroj] : . s.[3]
  dynamic system differential equations
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. A notelet to visualized integral curves choice
  Čipková Hamplová Lujza ; M6000  Markechová Iveta ; M6000
  Trendy ve vzdělávání 2011. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.254-257
  differential equations integral curve
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Investigation of harmonic motion by means of computer
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  Scientific Proceedings 2009 : . s.187-193
  differential equations Mathematica
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (3) - článok
  článok

  článok

 8. Fracture analysis in continuously nonhomogeneous magneto-electro-elastic solids under a thermal load by the MLPG
  Sládek Ján ; J0010  Sládek Vladimír Šolek Peter ; J0010 Zhang Ch.
  International Journal of Solids and Structures . Vol. 47, No. 10 (2010), s.1381-1391
  MLPG differential equations
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Filtrácia geodetických dát na povrchu Zeme pomocou nelineárnych difúznych rovníc
  Tunega Martin  Čunderlík Róbert ; V220 Mikula Karol ; V220
  MAGIA 2009 : . s.21-35
  diferenciálne rovnice differential equations
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Diferenciálne rovnice so systémom MATHEMATICA
  Dobrakovová Jana ; J0080  Záhonová Viera ; J0080
  6. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : . s.79-85
  diferenciálna rovnica netlmené kmity differential equations resonance
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok