Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti revitalizácie priestorov mestského parteru vzhľadom na jestvujúce architektonické prostredie
  Janáková Oľga ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.26-27
  Prostredie životné-kvalita atraktivita
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok