Výsledky vyhľadávania

 1. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo v historických centrách miest
  Bezák Bystrík ; V120  Balkó Gabriella ; V120
  Bardkontakt 2014 : . [1] s.
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo
  Bezák Bystrík ; V120 
  Bardkontakt 2014 : . S. 67-76
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Faktory účinnosti mestskej hromadnej dopravy
  Balkó Gabriella ; V120 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 413-418
  hromadná doprava účinnosť doprava a mesto prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Hodnotenie systému osobnej dopravy
  Bezák Bystrík ; V120 
  RDIT 2013 [elektronický zdroj] : . s.56-59
  assessment doprava a mesto hodnotenie infrastructure infraštruktúra system systém transport urban solution
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Námestie Ľ. Štúra v Modre z pohľadu študentov fakulty architektúry
  Sopirová Alžbeta ; A6160 
  Pezinok - Modra rekonštrukcia námestia : . s.26-29
  Námestie Ľ.Štúra Modra doprava a mesto
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Plusy a mínusy Pluses and minuses
  Jakušová Martina  Kováč Bohumil ; A6160
  Urbanita . Roč.22, č.2 (2010), s.72-75
  doprava a mesto doprava
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Uzly a línie integrovanej dopravy v štruktúre mesta. Junctions and lines of integrated transport in town structure
  Vitková Ľubica ; A6160 
  6. Fórum koľajovej dopravy. 6th Forum of Rail Transport : . s.60-63
  doprava a mesto uzly
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Dopravno-urbanistické aspekty využitia mestského a krajinného územia
  Bezák Bystrík ; V120  Neumannová Miroslava ; V120 Ondrovič Milan ; V120
  Městské inženýrství Karlovy Vary 2010: Bylo tady město, krajina... : . s.41-51
  Deľba prepravnej práce doprava a mesto modal split traffic prognosis urban landscape urbánna krajina
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Zelený urbanizmus
  Pifko Henrich ; A2120 
  Solárne mestá : . s.79-84
  urbanizmus doprava a mesto efektívnosť
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Doprava v centre Drážďan Transportation in the centre of Dresden
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Urbanita . Roč.22, č.2 (2010), s.50-51
  doprava a mesto urbanizmus
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok