Výsledky vyhľadávania

 1. Regionalizmus a jeho vplyv na tvorbu vo vidieckom prostredí
  Bránický Filip ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 5, č. 4A (2018), online, s. 8-10
  regionalizmus tradícia vidiek krajina stavebná kultúra
  http://ikp.sk/regionalizmus-a-jeho-vplyv-na-tvorbu-vo-vidieckom-prostredi/
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Živý slovník prírodného dedičstva
  Struhařová Petra ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 14-15
  public space voľný priestor skygarden krajina
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vplyv zmien využitia územia na ekologickú stabilitu krajiny v povodí rieky Myjava
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 3, iss. 2 (2017), online, s. 136-142
  povodie rieky Myjava krajina ekologická stabilita využitie krajiny koeficient ekologickej stability
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2017/CJCE_2017_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Digitálne nedeštruktívne metódy v archeológii
  Lieskovský Tibor ; 010130 
  Informácie SvF STU : . Roč. 16, č. 2 (2016), s. 8
  archeológia archaeology geodézia land surveying krajina landscape
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Porovnanie metodických postupov hodnotenia krajiny
  Ivan Peter ; V160 
  Veda mladých 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.218-225
  ekologická stabilita koeficient ekologickej stability krajina
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pamäť krajiny - Faktory ovpyvňujúce premeny krajiny
  Heinrichová Miriam ; A7170 
  ALFA . Roč.16, č.4 (2011), s.22-27
  krajina premeny krajiny faktory
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Význam krajinného rázu a jeho regionálne špecifiká
  Ondrejka Marek ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : . s.84-86
  countryside krajina region regióny tourism turizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Calvaries in Slovak Landscape - Places Rejected and Reinventend
  Belčáková Ingrid ; A7170  Kristiánová Katarína ; A7170 Pohaničová Jana ; A3130
  Landscape & Ruins : . s.126
  kalvárie krajina revitalizácia
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Metodický postup stanovenia koeficientu ekologickej stability krajiny
  Reháčková Tamara ; A0980  Pauditšová Eva
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol.15, No.1 (2007), s.26-38
  ekologická stabilita krajina koeficient ekologickej stability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok