Výsledky vyhľadávania

 1. The evaluation of the results of the measurement of the temperature in sliding joint by thermocouple and thermal camera / aut. Eva Labašová, Vladimír Labaš
  Labašová Eva ; 066000  Labaš Vladimír ; 061000
  XXIXth DIDMATTECH 2016: : . S. 11-16
  temperature thermocouple
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Experimental analysis of the welded joint temperature field
  Kraváriková Helena ; M2000 
  Advanced Materials Research : . s.720-724
  thermal cycle thermocouple welding
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 3. Temperature measurement with thermocouple probes
  Balonová Katarína ; J0020  Vajsábel Michal ; J0020 Kopunec Tomáš ; J0020 Rosolowska Romana ; J0020 Barbolyas Boris ; J0020
  Technical Computing Bratislava 2014 : . CD-ROM, [8] p.
  teplota termočlánok temperature thermocouple
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Hysteréza v termoelektrických snímačoch teploty
  Pavlásek Peter ; J0020  Koval Martin ; J0020 Palenčár Rudolf ; J0020 Ďuriš Stanislav ; J0020 Dovica Miroslav (rec.) Maxim Vladislav (rec.)
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2013 [elektronický zdroj] : . s.USB kľúč, s.36-1/36-10
  hysteresis thermocouple hysteréza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hysteresis and homogeneity effects caused by mechanical stresses in base metal thermocouples
  Pavlásek Peter ; J0020  Eliot C.J. Pearce J.V. Ďuriš Stanislav ; J0020 Palenčár Rudolf ; J0020 Koval Martin ; J0020 Machin G.
  TEMPMEKO 2013. Abstract book : . s.245
  termoelektrický snímač thermocouple
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Mechanical stress effects in base metal thermocouples
  Pavlásek Peter ; J0020  Koval Martin ; J0020 Ďuriš Lukáš ; J0020
  ERIN . Roč. 6, č. 11 (2013), s.21-24
  teplota termočlánok temperature thermocouple
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Uncertainties in the whole range of the calibration of a thermocouple
  Benkó Peter ; J0020  Palenčár Rudolf ; J0020
  IMEKO 2009. 19th World Congress. Fundamental and Applied Metrology : . s.1597-1600
  calibration thermocouple
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Evaluation of calibration of a thermocouple
  Benkó Peter ; J0020  Palenčár Rudolf ; J0020
  Measurement 2009 : . s.15-18
  kalibrácia termočlánok calibration thermocouple
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv kovariancií na výsledok kalibrácie termoelektrického snímača teploty
  Benkó Peter  Palenčár Rudolf ; J110
  Metrológia a skúšobníctvo . Roč. 11, č. 4 (2006), s.19-22
  kalibrácia termoelektrický snímač calibration thermocouple
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok