Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti zamedzenia rozširovania miest pomocou daní
  Piják Ondrej 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.28-30
  city dane Charges mesto urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Taxes optimization of enterprises. Daňová optimalizácia podnikateľských subjektov
  Homokyová Mária ; M4000  Horváthová Martina ; M4000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.342-344
  dane podnikateľský subjekt optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Euroharmonizácia daní v SR
  Homokyová Mária ; M4000  Horváthová Martina ; M4000
  Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management : . s.159-163
  dane daňová harmonizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok