Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv technického riešenia pohonu osobného automobilu z hľadiska emisií
  Soós Tibor ; J  Lešinský Ján (škol.) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines alternative fuels motor vehicle emissions emisie alternatívne pohony spaľovací motor motorové vozidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84129
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Parametre možného porovnania elektromobilu a osobného automobilu so spaľovacím motorom
  Kulichová Patrícia ; J  Lešinský Ján (škol.) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines fuel cells emissions palivové články emisie spaľovací motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89790
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Prehľad a analýza moderných maloobjemových zážihových motorov
  Zeman Miroslav ; J  Neuschl Tomáš (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines emissions fuel consumption emisie spotreba paliva preplňovanie spaľovací motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61203
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Konštrukcia výfukových sústav zážihových motorov z pohľadu znižovania emisií
  Tóth Július ; J  Neuschl Tomáš (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines emissions catalytic converter zážihový motor emisie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60873
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Možnosti zlepšenia hospodárnosti, ekologických parametrov a dynamických vlastností automobilov
  Marculinec Alexander ; J  Danko Ján (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines emissions fuel consumption emisie spotreba paliva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59695
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh elektromobilu s výkonom 60 kW
  Kalamár Matúš ; J  Vlnka Ján (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines electric vehicle emissions emisie vozidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59689
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Vplyv zlievarní na životné prostredie : Bakalárska práca
  Hladík Lukáš  Šuba Roland (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011
  MTF ; . - 63 s., CD-ROM
  spojivo ekológia recyklácia emisie regenerácia recycling emissions regeneration ecology enviroment výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70879
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Prehľad a porovnanie emisných predpisov platných v jednotlivých regiónoch sveta
  Kušnier Tomáš ; J  Neuschl Tomáš (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines emission limits emissions emisné limity emisie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59737
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha