Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza získavania tepelnej a elektrickej energie v rodinnom dome pomocou kogeneračných jednotiek a fotovoltaických článkov
  Budayová Monika ; V  Kalús Daniel (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings emissions assessment energy balance emisie hodnotenie energetická bilancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93735
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie odpadov, odpadových vôd a emisií vo vybranom podniku : Diplomová práca
  Legény Matej  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 72
  emissions waste water waste emisie odpady integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75487
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Konštrukčný návrh výfukového systému
  Salanci Róbert ; J  Petrák Peter (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines emissions catalytic converter noise hluk emisie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72244
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv chemických látok z procesu vulkanizácie na pracovné a životné prostredie : Diplomová práca
  Lukačovič Marián  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 75
  emissions risk analysis integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75524
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0002
  kniha

  kniha

 5. Návrh konštrukčných úprav piestového spaľovacieho motora na vodíkovo - vzduchovú zmes
  Spišák Karol ; J0030  Lešinský Ján (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  vodík spaľovanie emisie hydrogen emissions
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62554
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Štúdia o technickom potenciáli vznetových motorov TDI PCRS 2 L pre osobné automobily v ére emis-ných predpisov EU 5 ? EU 8(Study in technical potential of diesel engines TDI PCRS 2 L for passenger vehicles in the emission regulations EU 5 ? EU 8) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Bednarčík Ján ; J230  Urban Jaroslav (xxx) ; J230 Polóni Marián (konz.) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 98 s
  emisie SCR katalyzátor vírové číslo emissions SCR catalytic converter swirl number
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha