Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh recyklačného centra na zhodnocovanie odpadov a DS
  Breza Michal ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering waste reduction recovery redukcia zhodnocovanie odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68844
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Zhodnotenie zberu nebezpečného odpadu vo vybraných obciach : Diplomová práca
  Brezovanová Jana  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 83
  environment zhodnocovanie nebezpečný odpad integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75520
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
  Švorcová Ivona  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering zhodnocovanie kompostovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62709
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh objektu na zhodnocovanie biologického odpadu
  Móroczová Cecília  Horanová Ľubomíra (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning kompostovanie bioodpad zhodnocovanie appreciation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72518
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Zhodnocovanie textilných odpadov v SR
  Lysá Lenka  Debnár Peter (škol.)
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  textilný odpad zhodnocovanie textile waste recovery
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75608
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zhodnotenia vybraných druhov odpadov v PSA Peugeot Citroën Slovakia
  Gálová Marianna  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  biologicky rozložiteľný odpad separácia kompostovanie zhodnocovanie separation evaluation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75606
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Efektívnosť zhodnocovania zo starých motorových vozidiel (Effectiveness assessing junky from old motor car) [CDROM] : Diplomová práca
  Zajároš Luboš ; J0070  Šooš Ľubomír (xxx) ; J0070 Kolláth Ľudovít (konz.) ; J0070 Máčej Ervín (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 67 s
  zhodnocovanie staré vozidlo assessing scrap car recycling recycling technology recyklačné technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Analýza systému nakladania s vybraným nebezpečným odpadom vo firme EAS s.r.o. Holíč = Analysis of hazardous waste disposal system in company Eissmann Automotive Slovakia Ltd Holíč : Diplomová práca
  Vaňková Gabriela  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 93 s 1 CD-ROM
  nebezpečné odpady odpady zhodnocovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha