Výsledky vyhľadávania

 1. Typologicko - konštrukčné aspekty vybavenia cyklotrás v extraviláne
  Wirthová Petra ; V181 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [4] s.
  cyclotourism cyklistika sports šport typológia typology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Voľnočasové aktivity - Sandberg
  Kubišová Margita ; V181  Nádaská Zuzana ; V181
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.66-67
  relaxácia relaxation sports šport urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Areály voľnočasových aktivít sídelných útvarov
  Liščák Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.62-65
  relaxácia relaxation sports šport urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Edukológia univerzitného športu v systéme vied o športe
  Korček Vladimír ; J340 
  Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : . s.18-23
  vedy o športe športová kinantropológia educology sports
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok