Výsledky vyhľadávania

 1. The management tools and methods application of the organization to environmental protection / aut. Miroslav Rusko, Ružena Králiková, Monika Mikulová
  Rusko Miroslav ; 065200  Králiková Ružena Mikulová Monika ; 065000
  Proceedings of the 27th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing and Automation / . S. 283-288
  environment management protection
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85010710937&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=the+management+tools+and+methods+application&st2=rusko&sid=5FDD7EEED48DC148355C1C7E329D6537.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=82&s=%28TITLE-ABS-KEY%28the+management+tools+and+methods+application%29+AND+FIRSTAUTH%28rusko%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Deterioration of Wood and Methods of its Conservation
  Držka Milan ; 010180 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 90-94
  wood moisture wood pests protection
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Protecting customers against counterfeits / aut. Juraj Drahňovský, Dagmar Babčanová
  Drahňovský Juraj ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000
  Inovácie v ochrane spotrebiteľa : . CD-ROM, s. 34-41
  protection customer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ochrana netopierov a vtáctva pri zatepľovaní bytových domov
  Ivanko Matej ; V270  Božík Michal ; V270
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s. 30-35
  ETICS ochrana protection zateplovanie
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza a hodnotenie environmentálnych aspektov
  Kováčik Ondrej  Tarábková Lucia ; V270
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  environment environmental aspects ochrana protection životné prostredie environmentálne aspekty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Water supply and water quality. Tom I. : . s.505-522
  groundwater quantity kvalita kvantita podzemných vôd ochrana protection quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Znehodnotenie drevenej konštrukcie a spôsob jej ochrany
  Držka Milan ; V180 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  drevo fault ochrana porucha protection wood
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Protection of the Buildings against the Explosion Effects
  Králik Juraj ; V250  Baran Michal ; V250
  12th International scientific conference VSU´2012. Vol. 1 : . s.148-153
  blast wave ochrana protection simulácia simulation tlaková vlna
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Učinnosť ochrany vegetačného krytu na autentických konštrukciách proti pôsobeniu eróznych vplyvov klímy
  Schlesinger Richard ; V181 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  masonry wall ochrana a obnova pamiatok protection ruins of monuments ruiny ruiny pamiatkových objektov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok