Výsledky vyhľadávania

 1. Prediction of rotary hydrostatic drive´s volumetric losses
  Krchnár Jozef ; J0040  Pósa Imrich ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Scientific Proceedings 2009 : . s.83-90
  hydrostatic drive prediction
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Diagnostika rotačného hydrostatického pohonu
  Krchnár Jozef ; J0040  Pósa Imrich ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2009 : . s.68-75
  hydrostatic drive mathematical model hydrostatický pohon diagnostika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Diagnostika rotačného hydrostatického pohonu
  Krchnár Jozef ; J0040  Pósa Imrich ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 11, č. 1-2 (2009), s.28-32
  hydrostatický pohon programovací jazyk C hydrostatic drive Matlab - Simulink
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Prediction of hydrostatic drive´s volumetric losses using neural networks
  Pósa Imrich ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  hydrostatický pohon neurónové siete hydrostatic drive neural networks
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Prediction of rotary hydrostatic drive´s volumetric losses
  Pósa Imrich ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Proceedings of the 20th international conference on Hydraulics and Pneumatics : . s.315-322
  hydrostatický pohon predikcia hydrostatic drive prediction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Residual life prediction of hydrostatic drive using artificial neural networks
  Pósa Imrich ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  5th FPNI PhD symposium : . s.509-517
  hydrostatic drive prediction hydrostatický prevodník predikcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Diagnostika rotačného hydrostatického pohonu
  Pósa Imrich ; J0040 
  DIAGO 2008. Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení : . s.369-379
  diagnostika Hydrostatika diagnostics hydrostatic drive
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Matematické modelovanie hydrostatického pohonu
  Pósa Imrich ; J170  Krchnár Jozef ; J170 Stračár Karol ; J170
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.401-404
  rotačný hydrostatický pohon matematický model hydrostatic drive mathematical model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The mathematical model of hydrostatic drive ´s dynamic behaviour
  Pósa Imrich ; J170  Krchnár Jozef ; J170
  6th International conference of PhD students : . s.447-452
  rotačný hydrostatický pohon matematický model hydrostatic drive mathematical model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie matematického modelu rotačného hydrostatického pohonu pre účel technickej diagnostiky
  Koneracký Július ; J170  Krchnár Jozef ; J170 Stračár Karol ; J170
  Acta hydraulica et pneumatica . 1/2007 (2007), s.1-10
  matematický model hydrostatický pohon hydrostatic drive mathematical model
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok