Výsledky vyhľadávania

 1. Úvod do akustiky
  Jiříček Ondřej 
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002 . - 146 s
  ISBN 80-01-02460-1
  akustika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Biomechanizmy. Sluchové stimulátory
  Žívčák Jozef 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002 . - 60 s
  ISBN 80-89040-06-3
  biomechanika akustika sluch audiometria sluchové stimulátory kochleárne implantáty
  skriptá
  Biomechanizmy. Sluchové stimulátory

  kniha

 3. Hluk a vibrácie
  Žiaran Stanislav ; J250 
  1. vyd
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 191 s
  akustika hluk a vibrácie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF20000
  kniha

  kniha

 4. Ateliérová tvorba II : Akustika zástavby
  Puškáš Július  Puškášová Gabriela
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 147 s
  akustika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2100
  kniha

  kniha