Výsledky vyhľadávania

 1. Prehľad súčasného stavu v oblasti inteligentných kamerových systémov
  Hamaďák Martin ; M  Vetríková Nina (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2014 ; Študijný program : 179 . - 52s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems sensor camera strojové videnie kamera
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71526
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie Kinect ako prostriedku pre spracovanie informácii o človeku
  Sorád Michal ; M  Strémy Maximilián (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 168 . - 31s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry sensor detection detekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87398
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Modul informačného systému na opis parametrov technologickej prípravy SMART senzorov
  Nemec Pavol ; E  Vojs Marian (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 35 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics sensor experiment experiment experiment experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90839
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Metódy snímania únavy vodiča automobilu a návrh monitorovacieho a stimulačného zariadenia
  Stojkovič Marek ; E  Kukučka Marek (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 74 . - 53 s CD-ROM
  Automobile Electronics measurement sensor fatigue snímanie únava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88358
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie 3D senzorických systémov na báze MS Kinect pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
  Kvocera Martin ; J  Vachálek Ján (škol.) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 646
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes smart home sensor inteligentný dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89819
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Kamerový subsystém robotického auta Freescale
  Prekop Peter ; J  Horváth Dušan (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics lighting sensor camera kamera osvetlenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90512
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Telemetria v dopravnej technike
  Paštéka Michael ; J  Magdolen Ľuboš (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines sensor telemetry telemetria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90332
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Kombinované využitie senzorov mobilných zariadení
  Janík Martin ; I200  Vranić Valentino (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 46 s príl.
  informatika Informatics sensor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77672
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. Inteligentné elektronické zabezpečovacie systémy a citlivé vrstvy
  Palko Jakub ; E  Košč Ivan (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s
  Electronics gas sensor signalizácia plyn bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86941
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Bezdrôtové snímače využívajúce Bluetooth
  Körmendy Peter ; E  Babinec Andrej (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s príl.
  Industrial Informatics sensor application aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81764
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha