Výsledky vyhľadávania

 1. Assessing the flow homogeneity in the intake of the Stará Ľubovňa small hydropower plant by the means of 2D numerical modelling
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 2 (2019), s. 12-16
  intake structure small hydro power plant flow velocity distribution homogeneity of flow
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Turček Project and Špania Dolina Project - Water Supply System Description
  Dušička Peter ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Dušička Michal ; 010170 Kinczer Tomáš ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2017 : . S. 203-210
  water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system small hydro power plant
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The concept of slovak hydro-power plants development
  Dušička Peter ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2017 : . S. 182-186
  small hydro power plant hydro potential renewable energy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Impact of small hydropower plant construction on ground water regime and possibilities of its restoration
  Baroková Dana ; 010170  Dušek Petr ; 0100 Dušička Peter ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 124-133
  groundwater level regime HEC-RAS modelling system Triwaco software small hydro power plant
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie 1-D simulácií pre posúdenie návrhu malej vodnej elektrárne
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 7-8 (2014), s. 14-17
  assessment design malá vodná elektráreň návrh posúdenie small hydro power plant
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Historical examples of water energy use in Slovakia / aut. Peter Dušička, Tomáš Hodák, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 337-344
  využitie vodnej energie vodovodný systém malá vodná elektráreň water supply system small hydro power plant systém zásobovania vodou Turčekovský vodovod Špaňodolinský vodovod water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hydraulic Calculations and Simulations for the SHPP
  Šebestová Zuzana ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[4] p.
  HEC-RAS HEC-RAS hladinový režim hydraulic calculations hydraulické výpočty malá vodná elektráreň small hydro power plant water level regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Water intake structures of small hydropower plants
  Tvrdoň Miroslav ; V170  Rumann Ján ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[3] p.
  malá vodná elektráreň small hydro power plant vtokový objekt water intake structure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Research and operation of the Dobrohošť small hydro power plant
  Rumann Ján ; V170 
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.69
  malá vodná elektráreň operation prevádzka Research small hydro power plant výskum
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Multipurpose object in the small hydropower plant (abstract).
  Čubanová Lea ; V170 
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.25
  fish pass malá vodná elektráreň rybovod sklz slide small hydro power plant
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok