Výsledky vyhľadávania

 1. Sociálna sieť ako podpora vytvárania pracovných tímov
  Barla Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Datakon 2009, Proceedings of the Annual Database Conference. Srní, Czech Republic, October 10-13 . s.153-159
  tím sociálna sieť profil používateľa analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Multi - kultúrne tímy (rozdiely a vzdelávanie)
  Lešinský Ján ; J230 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 11, č. 2 (2007), s.6-7
  tím jednotlivec
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok