Výsledky vyhľadávania

 1. Závery a odporúčania z kritickej analýzy využívania BSC (Balanced Score Card) a HCS modelu 3E v podmienkach priemyselných podnikov v Slovenskej republike
  Kočanová Zuzana  Kaiserová Veronika (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  HCS model 3E HCS model 3E ergonómia výkonnosť podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47343
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení v procese plánovania a jeho vplyvu na zvyšovanie výkonnosti podniku Konštrukta - Industry, a.s. = Draft of measures taken in the proces of planning and their influence on raise of company KONŠTRUKTA - Industry, Trenčín efficiency : Bakalárska práca
  Klierová Martina ; M7100  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 51 s 1 CD-ROM
  plánovanie výroby výkonnosť podniku tok informácií
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha