Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov vo väzbe na výkonnosť v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
  Novák Jozef ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management výkonnosť podniku výkonnosť zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99262
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv manažérstva kvality na výkonnosť podniku
  Jurek Tomáš ; J0070  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises manažérstvo kvality výkonnosť podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74402
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Metódy hodnotenia výkonnosti podniku a vyhodnotenie ich uplatnenia vo vybranej spoločnosti
  Záhorák Imrich  Zajko Marián (škol.) ; E350
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 78 s
  Telekomunikácie výkonnosť podniku Metódy hodnotiace
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku v podmienkach BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce = Modern's methods appraisal of efficiency company in requirements BSH Drives and Pumps, Ltd. Michalovce : Diplomová práca
  Berenda Pavol  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 103 s príl., 1 CD-ROM
  výkonnosť podniku pridaná hodnota spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku : Diplomová práca
  Kadúc Miroslav  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 101 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku finančná analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Moderné metódy merania výkonnosti podniku ELEKTROKARBON, a.s. Topoľčany : Diplomová práca
  Zaťko Peter  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku finančná analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku ŽOS Trnava, a.s. : Diplomová práca
  Tomaškovičová Martina  Doktorov Anton (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 75 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Meranie výkonnosti priemyselného podniku : Diplomová práca
  Vavrinská Zuzana  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 77 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha