Výsledky vyhľadávania

 1. Meranie výkonnosti podniku prostredníctvom merania výkonnosti podnikových procesov
  Mĺkva Miroslava ; M4000 
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2013), s.47-51
  výkonnosť podniku ukazovatele
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Využitie ukazovateľa EVA na meranie a hodnotenie podnikovej výkonnosti
  Horváthová Silvia ; M4000 
  Nové trendy v manažmente : . s.208-212
  výkonnosť podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Meranie výkonnosti podniku ako predpoklad úspešnej stratégie. Enterprise efficiency measuring as a presumtion of the successful strategy
  Dudoková Malvína ; M190 
  Diagnostika podniku, controllingu a logistika . s.53-56
  výkonnosť podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Balanced Scorecard - nástroj na meranie a zvyšovanie výkonnosti podniku. Balanced Scorecard - an instrument for measuring and enterprise efficiency rising
  Dudoková Malvína ; M190 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku . s.98-101
  výkonnosť podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv výkonnosti zamestnancov na výkonnosť podniku. Effects of employees efficiency on company efficiency
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Juniorstav 2004 :
  výkonnosť podniku výkonnosť zamestnancov
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok