Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha

 2. Monitorovací systém prostredia na báze programovateľného hardvéru
  Chrást Lukáš ; I  Pohronská Mária (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 31 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks temperature sensor teplota monitorovanie prostredia programovateľný hardvér
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74559
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie základných vlastností atmosféry
  Minařík Lukáš ; E  Tomáška Martin (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 48 s 4 príl.
  Electronics temperature pressure monitoring monitoring teplota tlak monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65067
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Riadenie teploty tepelno-optickej sústavy UDAQ28/LT
  Čertan Erik ; E  Hypiusová Mária (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 34 s
  Applied Informatics temperature identification identifikácia teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78291
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Snímače spaľovacích motorov a spracovávanie signálov zo snímačov
  Vachálek Šimon ; J  Csambál Jozef (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines flow temperature sensor teplota spracovanie signálov signál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60854
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Základné metódy merania a posudzovania faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy
  Bočková Katarína  Šantavá Renáta (škol.) ; M390
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  temperature teplota prúdenie vzduchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53134
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie vplyvu vypúšťania odpadových vôd na kvalitu vody vo vybranom úseku rieky Hron
  Turzová Beáta ; V280  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering river Hron teplota rieka Hron temperature
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76345
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľ znečistenia v dolnom toku rieky Morava
  Studvová Zuzana ; V160  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76344
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Výroba elektriny Organickým Rankinovým cyklom na biomasu. (Production of the electic energy by Organic Rankin cycle from the biomass) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Hudačko Ján ; J270 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 52 s
  biomasa toluén elektrický výkon teplota účinnosť cena biomass toluol electric power temperature effeciency price
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha