Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia systému údržby v spoločnosti BOST SK, a. s.
  Dávidek Ondrej ; J  Červeňan Andrej (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises temperature maintenance teplota údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85302
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Monitorovanie teploty v dopravných a prepravných prostriedkoch pri preprave skaziteľných potravín
  Pastierová Jana ; J  Palenčár Rudolf (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85214
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vyhodnotenie merania teploty pomocou odporových snímačov teploty
  Há Lukáš ; J  Palenčár Rudolf (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  uncertainty temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85149
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vplyv teploty silikónovej formy na jej rozmerovú stálosť
  Horváth Martin  Bajčičák Martin (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 76 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry temperature vulcanization silicone teplota vulkanizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80998
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Experimentálne skúmanie vplyvu teploty elektrolytu pri elektrochemickom leštení odliatkov na technologické vlastnosti procesu.
  Kováčik Marek 2010  Podhorský Štefan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 66 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry electrolyte temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82263
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Teplotný režim vozoviek a jeho charakteristiky
  Onderčinová Mariana ; V  Bačová Katarína (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering temperature teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76692
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Dôsledky klimatickej zmeny na vodný režim pôdy
  Calík Tomáš ; V  Skalová Jana (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning precipitation water regime temperature teplota vodný režim
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70697
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Meracia ústredňa pre tlakové potrubné rozvody
  Szimonisz Marcel ; E  Balogh Richard (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 67 s
  kybernetika Cybernetics temperature pressure flow teplota meranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72166
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Reologická analýza vybraných druhov polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Rumanský Matej  Bošák Ondrej (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  viscosity temperature rheology šmykové napätie reológia viskozita teplota spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75389
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Sledovanie teploty vzplanutia a vznietenia v teplovzdušnej elektricky vyhrievanej peci v spojení so sledovaním úbytku hmotnosti : Diplomová práca
  Arvajová Zuzana  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 63
  burning temperature teplota drevo vznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75470
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha