Výsledky vyhľadávania

 1. Druhá generácia Eurokódu 2 - pretlačenie lokálne podopretých dosiek
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Majtánová Lucia ; 010110
  28. Betonářské dny 2022 : . USB kľúč, s. 201-207
  pretlačenie lokálne podopretá doska odolnosť spoľahlivosť punching flat slab resistance reliability
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Digital on-chip calibration of analog systems towards enhanced reliability / aut. Michal Šovčík, Lukáš Nagy, Viera Stopjaková, Daniel Arbet
  Šovčík Michal ; 033000  Nagy Lukáš ; 033000 Stopjaková Viera ; 033000 Arbet Daniel ; 033000
  Practical Applications in Reliability Engineering / . S. 84-101 [1,67AH]
  on-chip digital calibration PVT variations aging compensation reliability input offset voltage continuous operation ultra-low voltage
  https://www.intechopen.com/books/practical-applications-in-reliability-engineering/digital-on-chip-calibration-of-analog-systems-towards-enhanced-reliability
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  článok

  článok

 3. The Domaša Reservoir in the Spectrum of Climate Change
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Miščík Marián Uhorščák Ľubomír
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 29, no. 2 (2021), s. 9-15
  reservoir dam climate discharge reliability
  https://sciendo.com/article/10.2478/sjce-2021-0009
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Degradation of power SiC MOSFET under repetitive UIS and short circuit stress / aut. Juraj Marek, Jozef Kozárik, Aleš Chvála, Michal Minárik, Ľubica Stuchlíková
  Marek Juraj ; 033000  Kozárik Jozef ; 033000 Chvála Aleš ; 033000 Minárik Michal ; 033000 Stuchlíková Ľubica ; 033000
  ISPS '21 : . S. 70-75
  reliability degradation SiC MOSFET TrenchMOSFET repetitive unclamped inductive switching repetitive short circuit
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Power SiC MOSFET under repetitive UIS and short circuit stress / aut. Juraj Marek, Jozef Kozárik, Aleš Chvála, Michal Minárik, Martin Donoval
  Marek Juraj ; 033000  Kozárik Jozef ; 033000 Chvála Aleš ; 033000 Minárik Michal ; 033000 Donoval Martin ; 030690
  ADEPT 2021 : . S. 67-70
  reliability degradation SiC MOSFET TrenchMOSFET repetitive UIS repetitive short circuit
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Probabilistic nonlinear analysis of steel frame safety under extreme wind impact
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml. ; 054140
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební . Vol. 21, no. 2 (2021), s. 36-43
  safety reliability risk fragility
  http://tces.vsb.cz/Home/ArticleDetail/820
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. On-chip digital calibration for analog ICs towards improved reliability in nanotechnologies / aut. Michal Šovčík, Viera Stopjaková, Lukáš Nagy, Miroslav Potočný, Daniel Arbet
  Šovčík Michal ; 033000  Stopjaková Viera ; 033000 Nagy Lukáš ; 033000 Potočný Miroslav ; 033000 Arbet Daniel ; 033000
  ICETA 2020 : . S. 646-651
  PVT variations digital calibration continuous operation input offset voltage ageing compensation reliability chopper stabilization
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9379201
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Statistical analysis of the models for assemssment of the punching resistance of flat slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 330-333
  punching shear punching resistance flat slab reliability lokálne podopreté dosky šmyk pri pretlačení odolnosť v pretlačení spoľahlivosť
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analysis of the Effect of Layered Subsoil on the Seismic Excitation of Nuclear Fuel Storage Structures
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  COMPDYN 2019. Volume 3 : . online, s. 5674-5679, ID 19554
  seismicity nuclear power plants reliability
  https://2019.compdyn.org/proceedings/pdf/19554.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Failure of slender concrete columns due to a loss of stability
  Benko Vladimír ; 010110  Dobrý Jakub ; 010110 Čuhák Marek
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 27, no. 1 (2019), s. 45-51
  slender columns reliability safety factor loss of stability štíhle stĺpy spoľahlivosť súčiniteľ bezpečnosti strata stability
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok