Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku SUBTIL Slovakia, s.r.o.
  Báto Róbert  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia pracovná motivácia výrobný proces motivation analysis analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26709
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí
  Remenár Július  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  trh marketing prieskum zákazník podnik analýza aspektovo-orientovaná marketing analysis Research customer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46941
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
  Novák Michal ; M1000  Martinkovič Maroš (škol.) ; M130
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  oceľ stereologická metalografia analysis microstructure steel mikroštruktúra analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74940
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Metóda FMEA a jej úloha v analýze a riadení rizík
  Tkáčová Michaela  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analysis analýza aspektovo-orientovaná aplikácia FMEA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47094
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza rizík metódami What-if? a Checklist
  Belčík Michal ; M5000  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  analysis analýza aspektovo-orientovaná porovnanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47411
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
  Andel Ľuboš  Šujanová Jana (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  Management riadenie informačný systém analýza aspektovo-orientovaná information system analyse
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52175
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Technické prostriedky zvyšujúce bezpečnosť objektov (prístupové systémy)
  Horváth Anton  Nemlaha Eduard (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  technické prostriedky analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47313
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Analýza ohrození pri prevádzke mobilných pracovných strojov pre potreby hodnotenia rizika
  Szücs Szabolcs ; J  Schmidtová Carmen (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analysis loader riziko analýza aspektovo-orientovaná nakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49374
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Návrh a vytvorenie aplikácie pre evidenciu hasiacich prístrojov
  Karak Jaroslav  Nižníková Jana (XXX)
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  dátový model UML databáza analýza aspektovo-orientovaná implementácia UML analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47341
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza pracovných rizík na vybranom pracovisku spoločnosti STSZ, a.s. Trnava
  Kubovičová Božena  Šiška Kamil (škol.)
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  safety analysis bezpečnosť analýza aspektovo-orientovaná opatrenie riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27249
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha