Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie výkonnosti a spoľahlivosti sústavy nezávislých automatov
  Kollár Andrej  Nánási Tibor (škol.) ; M2000
  STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2010
  MTF ;
  systém spoľahlivosť analýza aspektovo-orientovaná reliability analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58635
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Analýza odpadových vôd v Lindström, s.r.o. Trnava
  Kollárová Mária  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná waste water analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75558
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh informačného systému pre firmu zaoberajúcu sa mikrotunelovaním
  Šimončič Roman  Palaj Ján (XXX) ; M180
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  information system design modelovanie UML diagramy analýza aspektovo-orientovaná UML requirements analysis požiadavky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75112
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vnútorná analýza bezpečnosti práce v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava
  Ďuriš Ľubomír  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná bezpečnosť riziko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75564
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle nových noriem STN EN ISO 9001:2008
  Husák Miloš ; J0070  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analyse audit manažérstvo kvality analýza aspektovo-orientovaná audit standard
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74388
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Analýza rizík v stolárskej dielni : Diplomová práca
  Cerovský Martin  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  riziko analýza aspektovo-orientovaná brúsenie analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75580
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh informačného systému pre obchodnú spoločnosť
  Blšták Peter  Kotianová Janette (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná information system storage UML UML analyse
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75249
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Honeypot/Honeynet vo forenznej analýze
  Král Tomáš ; E  Grošek Otokar (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 97 s
  Aplikovaná informatika analysis analýza aspektovo-orientovaná
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61301
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha