Výsledky vyhľadávania

 1. Object-Oriented Analysis and Design of Educational Content
  Lang Ján ; I200  Kakódy Juraj
  SAMI 2010, 8th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, January 28-30, 2010, Herľany, Slovak Republik . s.121-124
  ojektovo-orientovaná didaktická transformácia didaktický cyklus obsluha udalostí aplikačná doména analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Tvorba vnútorného prostredia vo veľkokapacitných kuchyniach - výpočet a návrh
  Konečný Matej ; V290 
  Sanhyga 2010 : . s.147-154
  analysis analýza aspektovo-orientovaná kitchen kuchyne
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Are Themes and Use Cases the Same?
  Vranić Valentino ; I200  Michalco Pavol ; I200
  Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 2, No. 1 (2010), s.66-71
  téma analýza aspektovo-orientovaná vlastnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza dlhodobých etapových meraní zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava
  Lukáč Štefan ; V140  Žák Milan
  Medzinárodná odborná konferencia o bezpečnosti vodných stavieb pri príležitosti 35.výročia činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu.Bratislava,SR,12.-14.10.2010 . s.nestr.
  analysis analýza aspektovo-orientovaná processing spracovanie vertical movement zvislý posun
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza priameho elektrického ohrevu polotovarov pre proces tvárnenia
  Behúlová Mária ; M2000 
  Acta Metallurgica Slovaca : . Vol. 15, No. 1 (2009), s.23-29
  analýza aspektovo-orientovaná elektrický ohrev tvárnenie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Navrhovanie železobetónových konštrukcií s uvážením seizmických účinkov
  Šoltész Július ; V110 
  Projekt - stavba . Roč. 4, č. 5-6 (2009), s.12-14
  seismic design návrh konštrukcie seizmicita analýza aspektovo-orientovaná
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Sociálna sieť ako podpora vytvárania pracovných tímov
  Barla Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Datakon 2009, Proceedings of the Annual Database Conference. Srní, Czech Republic, October 10-13 . s.153-159
  tím sociálna sieť profil používateľa analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Inovácia obsahu vzdelávania vzdelávacieho programu objektovo-orientovanou didaktickou transformáciou
  Lang Ján ; I200  Kakódy Juraj
  SCHOLA 2009 : . s.256-261
  objektovo-orientovaná didktická transformácia didaktický cyklus obsluha udalostí aplikačná doména analýza aspektovo-orientovaná
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Normalizovať priemerný činiteľ dennej osvetlenosti obytných miestností?
  Hraška Jozef ; V180 
  Svetlo - Light 2009 : . s.7-14
  analyse analýza aspektovo-orientovaná daylight denné svetlo habitable room obytná miestnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analysis of human motion
  Haringová Andrea ; J0040  Magdolen Ľuboš ; J0010
  Novus Scientia 2009 : . s.321-335
  analýza aspektovo-orientovaná pohyb analysis motion
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok