Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj aplikácie pre komunikáciu s PLC pre OS Android
  Mlatiček Michal ; E  Mrafko Leo (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 52 s CD-ROM
  Industrial Informatics Communication
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65709
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v Power - One s.r.o.
  Házová Ivana ; M  Novotná Ivana (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 73s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant Communication communication process vnútropodniková komunikácia komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87479
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Synchronizácia dát medzi PC a mobilným telefónom
  Pszota Dávid ; I100  Dado Boris (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 71 s
  Communication počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74666
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Prieskum súčasného stavu riadenia ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality pre podnikovú prax : Bakalárska práca
  Šebo Marián  Marton Michal (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  Management Communication kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52587
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Internetom podporované riešenie úloh v programovom balíku OpenModelica
  Zajcz František ; E  Žáková Katarína (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 40 s
  Communication Aplikovaná informatika internet internet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=3366
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Komunikačné siete na rozvodoch elektrickej energie
  Kvasniak Ján ; E  Róka Rastislav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 52 s
  Communication Telekomunikácie komunikačné siete rozvod elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48860
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Význam komunikácie v práci manažéra (Importance of communication in managerial business)[CD-ROM] : bakalárska práca
  Zicháčková Marta ; J0070  Součková Ingrid (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 50 s
  manažéri význam komunikácie manager Communication
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Uplatňovanie vybraných metód personálneho manažmentu v manažérskej praxi. (Exercising of personal managment selected methods in managerial practice) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Hekel Martin ; J120  Součková Ingrid (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 51 s
  personálny manažment kvalita komunikácie ľudský faktor Personal management quality Communication human factor
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha