Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment vysokých škôl : Nadstavbový modulárny kurz
  Horňák František ; M4000  Šujanová Jana ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000 Pavlendová Gabriela ; V240
  1. vyd.
  Trnava : Totem, 2014 . - 59 s.
  ISBN 978-80-89708-00-0
  manažment vysoké školy organisation processes quality control kvalita organizačná štruktúra kontrola procesy
  učebnica
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha

 2. Manažment II : ľudia v organizácii a organizačná kultúra
  Seková Mária  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 170 s
  ISBN 978-80-8078-511-6
  manažment
  učebnica
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  Manažment II

  kniha

 3. Manažment III : systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie
  Závadský Ján  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 174 s
  manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 4. Manažment I : ako plánovať, organizovať a rozhodovať. Historické a moderné aspekty manažmentu
  Kokavcová Dagmar  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 157 s
  ISBN 978-80-8078-513-0
  manažment
  učebnica
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Manažment I

  kniha

 5. Ekonomika a manažment podniku
  Herzka Pavel ; R2020  Kajanová Jana ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010 . - 203 s
  ISBN 978-80-227-3268-0
  manažment
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Moderní management : Manažer po 21. století
  Řezáč Jaromír 
  1. vyd.
  BrnoBrno : Computer Press, 2009 . - 397 s
  ISBN 978-80-251-1959-4
  manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0010
  Moderní management

  kniha

 7. Podnikateľský manažment a marketing
  Jemala Ľubomír ; R2020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 312 s
  ISBN 978-80-227-2860-7
  manažment marketing technika a metódy riadenia
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI2100
  SJF0110
  kniha

  kniha

 8. Manažment
  Majtán Miroslav 
  3.vyd.
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 429 s
  ISBN 978-80-89085-72-9
  manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  kniha

  kniha

 9. Marketing management
  Kotler Philip  Keller Kevin Lane
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2007 . - 788 s
  ISBN 978-80-247-1359-5
  manažment technika obchodu
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF1110
  R0001
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Psychologie a sociologie řízení
  Bedrnová Eva  Nový Ivan (xxx)
  3. rozšíř. a dopl. vyd
  Praha : Management Press, 2007 . - 798 s
  ISBN 978-80-7261-169-0
  psychológia riadenia sociológia manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha