Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba marketingovej stratégie v podniku : Záverečná práca
  Uhlík Peter  Šalgovičová Jarmila (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 50 s výťah
  marketing hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Právne formy súkromných podnikov v našom hospodárstve : Záverečná práca
  Romanová Stanislava  Bestvinová Viera (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 47 s výťah
  Formy právne Podnikanie súkromné manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analýza nákladov v podniku : Záverečná práca
  Szalayová Katarína  Hlbocká Mária (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 47 s výťah
  náklady podnikové-analýza hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Logistický reťazec materiálového toku vo vybranom podniku : Záverečná práca
  Solčanská Žaneta  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 47 s výťah
  logistika podniková hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Aktuálne smery rozvoja vybraných marketingových aktivít v skúmanej firme : Záverečná práca
  Solčanská Mária  Brezník Jozef (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 36 s výťah
  marketing hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Prístup k inovácii výrobkov ako súčasť marketingovej stratégie : Záverečná práca
  Záležák Ladislav  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 38 s výťah
  Procesy inovačné Marketing-stratégia manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Výskum trhu a jeho uplatnenie v priemyselnej praxi : Záverečná práca
  Šimo Richard  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 35 s výťah
  Trhy-výskum hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Marketingový informačný systém a jeho využitie v podnikovej praxi : Záverečná práca
  Rimegová Andrea  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 33 s
  Systémy informačné marketingové hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh logistického systému výrobného podniku : Záverečná práca
  Prokopcová Adela  Červeňan Štefan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 44 s výťah
  Podniky výrobné logistika podniková manažment
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha