Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh konceptu udržateľnej marketingovej stratégie priemyselného podniku na zvýšenie jeho udržateľnej konkurencieschopnosti prostredníctvom formovania pozitívneho imidžu / aut. Monika Šujaková, Jaromíra Vaňová, Peter Sakál
  Šujaková Monika ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 1 (2016), s. 56-62
  marketing manažment udržateľný rozvoj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Adaptácia verejných priestorov v meste na zmenu klímy - manažment zrážkovej vody
  Varga Daniela ; 010310 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 675-679
  manažment zrážky verejný priestor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Managementveränderung / aut. Drahomíra Prachniarová Bohušová, Eduard Prachniar, Mirko Gejguš
  Prachniarová Bohušová Drahomíra ; M980  Prachniar Eduard ; M980 Gejguš Mirko ; M980
  Fórum Manažéra . Roč. 10, č. 2 (2014), s. 53-54
  podnikanie manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Energetický manažment budov vo svetle EPBD
  Petráš Dušan ; V290 
  Facility management 2014 : . CD ROM, s. 81-84
  budova building Management manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Historický vývoj mokrade Abrod a vplyv zmeny manažmentu na vodný režim mokrade
  Jarabicová Miroslava ; V160  Pásztorová Mária Skalová Jana ; V160
  Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny : . s.86-94
  ground water level hladina podzemných vôd krajinná štruktúra landscape structure Management manažment mokrade soil water regime vodný režim pôdy wetland
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Health and safety management system as an important part of integrated management sysytem in construction company
  Tarábková Lucia ; V270  Matejová Miriama ; V270
  Quality : . Quality 2013. Vol. 8, No. 1 (2013), s.97-102
  bezpečnosť health manažment safety zdravie
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza prírodných pomerov a manažment v mokradi Belianske lúky
  Jarabicová Miroslava ; V160  Pásztorová Mária
  Aktuálne problémy krajinnej architektúry a krajinného plánovania : . s.85-93
  climatic conditions Management manažment mokrade prírodné pomery wetland
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Analýza prírodných pomerov v lokalite Belianske lúky
  Jarabicová Miroslava ; V160  Jánošík Juraj ; V160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  Management manažment mokrade natural conditions prírodné pomery wetland
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Analýza zmeny charakteristík vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty v lokalite Belianske lúky (abstrakt).
  Jarabicová Miroslava ; V160  Jánošík Juraj ; V160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  Management manažment mokrade natural conditions prírodné pomery wetland
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Manažment kvality údržby vykurovacích zariadení
  Somorová Viera ; V270 
  TZB Haustechnik . Roč.20, č.3 (2012), s.24-25
  heating Management manažment procesný list process sheet vykurovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok