Výsledky vyhľadávania

 1. Shopper marketing ako prvok obehového hospodárstva
  Stanková Monika  Rusnák Dušan ; 010280 Trošanová Mária ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 118-126
  behavior customer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Theoretical framework of business environment and its impact on state development / aut. Peter Majerčák, Dušan Baran, Eva Majerčáková
  Majerčák Peter  Baran Dušan ; 064000 Majerčáková Eva
  Financial management of firms and financial institutions / . S. 713-717
  business environment economy enterprise customer
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=W178vNxEIlHEyFtObJo&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Quality function deployment - step by step to higher efficiency of industrial operation / aut. Alena Pauliková, Katarína Čekanová, Melichar Kopas
  Pauliková Alena ; 064000  Čekanová Katarína ; 064000 Kopas Melichar
  Interdisciplinarity in theory and practice . nr. 9 (2016), online, s. 170-173
  quality customer industrial engineering
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/289-9-cislo-33-clanok
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Application of the KANO model as an efficient tool for better quality in engineering company / aut. Katarína Čekanová, Alena Pauliková
  Čekanová Katarína ; 064000  Pauliková Alena ; 064000
  Interdisciplinarity in theory and practice . nr. 9 (2016), online, s.10-14
  quality customer organisation
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/259-9-cislo-3-clanok
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Protecting customers against counterfeits / aut. Juraj Drahňovský, Dagmar Babčanová
  Drahňovský Juraj ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000
  Inovácie v ochrane spotrebiteľa : . CD-ROM, s. 34-41
  protection customer
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The customer relationship management in terms of business practice in Slovakia
  Urdziková Jana ; M4000  Jakábová Martina ; M4000 Saniuk Sebastian
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 20, Special Number (2012), s.26-34
  customer customer relationship
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Communication - Important Means of the Complaints Management
  Urdziková Jana ; M4000 
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. 6, č. 11 (2012), s.90-97
  customer communication process
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Customer relationship management; differences between theory and practice
  Szabó Peter ; M8700  Vičíková Jaroslava ; M190
  TEAM 2012 : . s.218-220
  customer relationship
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Využívaní CRM v průmyslových podnicích v Slovenské Republice
  Vičíková Jaroslava ; M190  Chatrnúchová Lucia ; M4000 Ondrušková Otília ; M190
  Quaere 2011 : . s.597-602
  customer relationship
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Comparison of the using of CRM in enterprises in Slovakia and Hungary
  Vičíková Jaroslava ; M190  Marková Petra ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.0769-0770
  customer relationship management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok