Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv časového priebehu prúdu na kvalitu vyfarbovania anodicky oxidovaného hliníka
  Zemanová Matilda ; C2120  Chovancová Marta ; C2120 Čech Juraj
  2009
  Aluminium anodic oxidation current waveform preparation properties
  XXX
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok