Výsledky vyhľadávania

 1. Koncepčná štúdia dvojpásového bezposádkového pozemného vozidla (UGV) s výkonom hnacieho motora 80 kW
  Kleštinec Kristián ; J  Glatz Metod (škol.) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines concept frame vehicle vozidlo koncept rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94746
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Napäťovo deformačná analýza rámu uloženia vibračného dopravníka
  Kertész Milan ; J  Jančo Roland (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics simulation FEM frame simulácia MKP rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73807
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Koncepčná štúdia dvojpásového bezposádkového pozemného vozidla (UGV) s výkonom hnacieho motora 50 kW
  Jurčovič Martin ; J  Mazurkievič Izidor (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines vehicle concept frame vozidlo koncept rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69848
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Numerická analýza rámu dopravného prostriedku pomocou MKP s kontrolou zvarových spojov
  Bednárik Marek ; J  Écsi Ladislav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics frame FEM bicykel MKP rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73778
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza vplyvu pružného podložia na vnútorné sily v rámových konštrukciach
  Haluza Tomáš ; V  Tvrdá Katarína (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67216
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Napäťovo deformačná analýza nosného rámu motocykla
  Kadlec Juraj ; J  Šulko Miroslav (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics finite element method frame rám metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73757
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Napäťovo-deformačná analýza rámu s kompozitného materiálu
  Kováč Miroslav ; J  Jančo Roland (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics carbon frame composite bicykel rám kompozit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73710
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Optimalizácia prierezov rámu cestného bicykla z hľadiska pevnosti
  Špitalik Jozef ; J  Jančo Roland (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics frame optimization ANSYS ANSYS FEM rám optimalizácia ANSYS ANSYS MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73722
  bakalárska práca
  kniha

  kniha