Výsledky vyhľadávania

 1. Zachráň vajce betónom
  Paulík Peter ; V110 
  Mladý vedec . Roč. 7, december 2013 (2013), s.26-28
  betón concrete egg protection device night of researchers Noc výskumníka pád závažia rám
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Stiffness Matrix for Beams on Elastic Foundation
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Modelování v mechanice 2012 : . s.nestr.
  beam elastic foundation frame nosník pružné podložie rám
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Frame on elastic foundation
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 12, č. 2 (2012), s.391-400
  elastic foundation frame pružné podložie rám Winkler model of subsoil Winklerov model podložia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Frame and suspension design of a formula student car
  Kintler Pavol ; J0010  Lorenc Petr ; J0010
  Mechanical Engineering 2010 : . s.S6-45 - S6-49
  podvozok rám frame suspension
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Development and optimization of student car suspension and body
  Lorenc Petr ; J0010  Kintler Pavol ; J0010 Palčák František ; J0010
  INFO DNY 2010 : . s.[6]
  podvozok rám frame undercarriage
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stress-strain analysis of roll-over protective structure (ROPS)
  Štubňa Boris  Hučko Branislav ; J250
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  analýza aspektovo-orientovaná rám prevrátenie analysis frame
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok