Výsledky vyhľadávania

 1. Nonlinear Response of the Frame Structure from Seismic Effects
  Véghová Ivana ; 010250 
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) : . CD-ROM, art. no. 150018, [4] s.
  frame seismic response nonlinearity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Effect of Thermal Insulation of a Jamb in Relation to Hygienic Criterion and Thermal Loss of 2D Detail
  Buday Peter ; 010180 
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 36-39
  wood brick plastic frame thermal insulation jamb
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Spoje drevených konštrukcií s vlepovanými závitovými tyčami
  Duchoň Vladimír ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  frame glued-in rod joints rámová konštrukcia Spoje vlepované tyče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Použitie vláknovej metódy v nelineárnej analýze rámových konštrukcií
  Krchňák Michal ; V250 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 106-111
  konštrukcie rámové frame
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. A RSM Method Used for Nonlinear Seismic Analysis of Frame Bracing System Efficiency
  Králik Juraj ; V250 
  21st SVS FEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2013 [elektronický zdroj] : . s.[12] p.
  earthquake frame nelineárna analýza nonlinear analysis rámová konštrukcia zemetrasenie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Stiffness Matrix for Beams on Elastic Foundation
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Modelování v mechanice 2012 : . s.nestr.
  beam elastic foundation frame nosník pružné podložie rám
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Frame on elastic foundation
  Tvrdá Katarína ; V250 
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 12, č. 2 (2012), s.391-400
  elastic foundation frame pružné podložie rám Winkler model of subsoil Winklerov model podložia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Safety Analysis of the Structural Systems of the Concrete Frame-Wall System to the Blast Load
  Králik Juraj ; V250  Rozsár Peter
  11th International Scientific Conference VSU' 2011.Volume 1 : . s.185-191
  blast load frame konštrukcie rámové reinforced concrete vystužené betónové nosníky zaťaženie výbuchom a nárazom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Deterministic and Probability Analysis of the Steel Frame Fire Resistance
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  Modelování v mechanice 2011 : . s.19-20
  analysis fire resistance frame oceľové konštrukcie požiarna odolnosť pravdepodobnostná analýzy bezpečnosti
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Flexural Buckling Resistance of Frames with Unique Global and Local Initial Imperfection
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna ; V250
  Modelování v mechanice 2010 : . s.35-36
  buckling frame prútová sústava strata stability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok