Výsledky vyhľadávania

 1. Genéza vývoja modulárneho zariadenia na spracovanie karosérií zo starých vozidiel
  Čačko Viliam ; J0070  Onderová Iveta ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070 Šooš Ľubomír ; J0070 Pokusová Marcela ; J0070
  TOP 2014. Technika ochrany prostredia : . s. 107-115
  staré vozidlá spracovanie karoséria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Štatistická analýza meraní hrúbky PVC na prahu karosérie
  Janiga Ivan ; J0080  Kulifaj Jozef ; J0070
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 6, č. 3 (2010), s.248-251
  korózia karoséria corrosion car-body
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok