Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv dopravných riešení na pamiatkovú obnovu národných kultúrnych pamiatok
  Petrášová Silvia ; A2120 
  Bardkontakt 2014 : . s. 109-116
  Národná kultúrna pamiatka pamiatková obnova materiál forma funkcia doprava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Insulation materials in the cavity ceramic blocks
  Lipiak Jozef ; V180  Žilinský Juraj ; V180
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.297-301
  ceramic materials insulation izolácie keramická tvárnica material materiál
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Jubilejné 20. bratislavské sympózium Strechy 2013
  Oláh Jozef ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 20, č.11-12 (2013), s.16-17
  evaluation material materiál program program module vyhodnotenie
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Textúra materiálu a vizuálny komfort
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Tvorivosť v dizajne II. [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 109-115
  textúra materiál povrch drevo vnímanie autenticita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nekompatibilné kombinácie materiálov v skladbách plochých striech (abstrakt)
  Šutliak Stanislav ; V180 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.66
  flat roof incompatibility material materiál nekompatibilita plochá strecha
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. The incompatible combinations of building materials in compositions of flat roofs (poster)
  Šutliak Stanislav ; V180 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  flat roof incompatibility material materiál nekompatibilita plochá strecha
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Nekompatibilné kombinácie materiálov v skladbách plochých striech
  Šutliak Stanislav ; V180 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  flat roof incompatibility material materiál nekompatibilita plochá strecha
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Exploring the possibilities of increasing the contact comfort by wooden materials - tactile interaction of man and wood
  Kotradyová Veronika ; A5150  Teischinger Alfred Zukal Marie Luise
  Innovation in woodworking industry and engineering design . Vol. 1, No. 1 (2012), s. 20-24
  architektúra dizajn drevo povrch materiál vnímanie zmyslové wood
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Vodovodná prípojka (abstrakt)
  Božíková Jarmila ; V280  Božík Michal ; V270
  5. konferencia súdnych znalcov 2012 : . s.33
  central water connection material materiál route connection trasa prípojky vodomerná šachta vodovodné prípojky water shaft
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Realizácia kanalizačnej prípojky
  Božíková Jarmila ; V280  Božík Michal ; V270
  5. Konferencia súdnych znalcov 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  kanalizačná prípojka material materiál public sewerage sewer connection verejná kanalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok