Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti zlepšenia koróznej odolnosti odliatkov z koróziivzdornej ocele vybranými spôsobmi povrchových úprav
  Štítný Peter ; M  Hurajt Marek (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 178 . - 44s CD
  výrobné technológie Production Technologies cast corrosion leštenie odliatok korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79376
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv korózie materiálu na mechanické vlastnosti a pevnosť vybraných oceľových armatúr a častí potrubia
  Babál Cyril ; J  Écsi Ladislav (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics stress-strain analysis corrosion potrubia korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89513
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv korózie na stavebné materiály
  Kocka Libor ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  corrosion protection corrosion protikorózna ochrana faktory korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101455
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Korózia stavebných materiálov
  Ďurechová Lenka ; V  Ilavský Ján (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  concrete corrosion korózia kov betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104008
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Corrosion Resistant Alloys in Oil and Gas Industry
  Elbaghar Abdelmuhaimen ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management oil ropa korózia výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86720
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Vplyv prepravovanej vody na koróziu vodovodného potrubia
  Komorníková Lucia ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering corrosion vodovodné potrubie korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76487
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Korózia vodovodných potrubí
  Kavecký Juraj ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  korózia materiál corrosion inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76356
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Zváranie laserom CrNi austenitickej ocele s konštrukčnou uhlíkovou oceľou : Bakalárska práca
  Marek Peter  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  corrosion laser welding korózia zváranie laserom výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57506
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Tepelná rozťažnosť koróziivzdorných ocelí
  Hutár Marcel  Bošák Ondrej (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia ocele steel thermal expansion corrosion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74962
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv izotermického žíhania na veľkosť zrna austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316L
  Volner Peter  Bártová Katarína (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  korózia corrosion svetelná mikroskopia izotermické žíhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74941
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha