Výsledky vyhľadávania

 1. Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
  Igaz Daniel ; E  Uherek František (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 82 s
  Rádioelektronika Radioelectronics matematický model difúzia mathematical model optical sensor diffusion elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61411
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Monte Carlo simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičovými štruktúrami
  Priesol Juraj ; E030  Šatka Alexander (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 64 s
  interaction interakcia Mikroelektronika elektronika Monte Carlo elektrónová dynamika elektrónové štruktúry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61393
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zariadenia pre testovanie absorbčných vlastností materiálov
  Kitka Peter ; E  Goga Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 44 s príl.
  Mikroelektronika elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61384
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Progresívne materiály pre fotonické prvky
  Lupták Rudolf ; E  Uherek František (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  ZnO PLD ZnO PLD Mikroelektronika elektronika fotovoltické prvky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61387
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Simulácia vybraných elektrických vlastností HEMT na báze heteroštruktúr GaN/AlxGa1-xN.
  Molnár Marián ; E030  Racko Juraj (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 56 s
  Mikroelektronika elektronika heteroštruktúry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61390
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Reaktor oblúkového výboja pre rast uhlíkových nanorúrok
  Kotlár Mário ; E030  Marton Marián (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 72 s
  Ramanova spektroskopia Mikroelektronika elektronika reaktory nanorúrky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61385
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
  Kunzo Pavol ; E  Šatka Alexander (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 73 s
  carbon nanotubes uhlíkové nanorúrky nanokompozit Mikroelektronika elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61386
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Softvérový analyzér pre systém CAN
  Packa Michal ; E  Rakús Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 80 s
  zbernica Mikroelektronika elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61391
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Odhaľovanie a diagnostika dislokácií na polovodičovom A3B5 materiále
  Matušková Božena ; E  Škriniarová Jaroslava (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 53 s
  chemické leptanie Mikroelektronika elektronika diagnostika chýb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61389
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Multimédiá v elektronike
  Rybár Jakub ; E030  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 54 s
  multimedia feedback multimédiá tenké vrstvy Mikroelektronika elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61650
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha