Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
  Šilhár Jakub ; M  Chaus Alexander (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 187 . - 70s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production tool wear mill forces durability boridovanie fréza frézovanie trvanlivosť nástroj rezný klin opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104206
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv rozmerových parametrov výstupnej frakcie na voľbu nástrojov dvojrotorového dezintegračného stroja
  Višpel Martin ; J0070  Letko Martin (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials tool shredder rezný klin nástroj drvič dezintegračný stroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74487
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Konštrukčný návrh zariadenia pre plošné tvárnenie
  Zöld Jaromír ; J  Schrek Alexander (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  bending ťahanie cutting tool strihanie ohýbanie nástroj tvárnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62395
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia systému CATIA v konštrukcií a verifikácií lisovacích nástrojov
  Pavelka Pavol  Kapustová Mária (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  lisovanie ťahanie pressing nástroj strihanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58670
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Oprava strižného nástroja naváraním
  Mičuda Michal  Kontra Richard (xxx)
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  oprava nástroj cutting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75323
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh výroby plášťa zubárskeho zrkadielka
  Bachratý Matej  Mečiar Svätopluk (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  technológia ťahania nástroj tool
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58681
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Spevňovanie povrchových vrstiev súčiastok a nástrojov povrchovou plastickou deformáciou
  Hrčka Miroslav  Bílik Jozef (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  strengthening spevňovanie nástroj tool plastická deformácia povrchová vrstva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63332
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metód a nástrojov na zlepšovanie vybraných procesov v spoločnosti KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
  Ďuriška Vojtech  Holbojová Alena (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  procesné manažérstvo improvement tool process process management nástroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76982
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza kinematiky a optimálny konštrukčný návrh pracovného zariadenia kĺbového nakladača nosnosti 2000 kg. (Analysis of kinematics and optimal costruction submission of the work equipment of articulated loader of loading capacity 2000 kg) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Šeďo Ján ; J130  Mazurkievič Izidor (xxx) ; J130 Palčák František (konz.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 81 s
  kinematika nakladač nástroj trhacia sila kinematics loader work tool brakeout force
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha