Výsledky vyhľadávania

 1. Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 - ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja : Aktivita A4: Ichtyologická štúdia pred zahájením projektovania rybovodov
  Dušička Peter ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 35 s
  protection fish passes study ochrana rybie priechody
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Štúdia revitalizácie mŕtveho ramena rieky Dunajec pre účely vodných športov
  Dušička Peter (cre) ; V170  Šulek Peter (cre) ; V170 Rumann Ján (cre) ; V170 Čubanová Lea (cre) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 32 s
  sports revitalisation study revitalizácia štúdie šport
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Štúdia zanášania a analýza možností zmiernenia procesu sedimentácie v oblasti MVE Žiar nad Hronom rkm 130,137
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 43 s
  small hydro power plant sedimentation study štúdie malá vodná elektráreň sedimentácia
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. MVE Dobrohošť - štúdia - doplnok
  Dušička Peter ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007 . - 13 s
  small hydro power plant hydropower potential study malá vodná elektráreň štúdie hydroenergetický potenciál
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. VD Hričov - zvýšenie hladiny : Technická štúdia
  Kamenský Jozef  Hodák Tomáš Možiešik Ľudovít ; V170 Květon Radomil ; V170 Šulek Peter ; V170 Baroková Dana ; V170 Hulík František Dušička Peter ; V170 Daniš Ján
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004
  mathematical model hydro power plant study matematické modely štúdie vodné dielo
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha