Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv svetla a tepla na stabilitu arabskej gumy / aut. Martin Vaculka, Zuzana Machatová
  Vaculka Martin  Machatová Zuzana ; 049160
  17. celoslovenská študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.11.2015 . CD-ROM, s. 236-237
  arabská guma spojivo viskozita stabilita
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Vývoj materiálov na báze hydraulických spojív - najpoužívanejších materiálov na svete
  Matulová Katarína ; V260 
  Mladá veda . Roč. 2, č. 2 - jún (2014), s. 54-60
  binder cement cement construction spojivo stavba
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Možnosti vytvrdzovania ekologických spojív formovacích zmesí
  Hurajt Marek ; M3000  Šuba Roland ; M3000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . s.106-110
  spojivo želatína formovacia zmes
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Skúšanie ekologických spojivových systémov na báze bielkovín pre zlievarenské piesky
  Hurajt Marek ; M3000  Šuba Roland ; M3000 Vaňa Dušan ; M3000
  Sustainability - Environment - Safety 2012 : . s.52-57
  spojivo organická báza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 5. Posúdenie pevnostných vlastností nových ekologických spojív formovacích zmesí
  Hurajt Marek ; M3000  Vaňa Dušan ; M3000 Šuba Roland ; M3000
  Sustainability - Environment - Safety 2012 : . s.58-63
  spojivo želatína formovacia zmes
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek
  Štefunková Silvia ; V120 
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 6, č. 2 (2011), s.60-61
  additives aggregate asfaltová vozovka asphalt pavement binder Development directives kamenivo predpisy prísada Research spojivo technológie technologies výskum a vývoj
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Spojivo pri zhutňovaní biomasy
  Matúš Miloš ; J0070 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  spojivo zhutňovanie binding material biomass
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok