Výsledky vyhľadávania

 1. Predikcia a eliminácia menových rizík
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Education and technology. Edukacja i technika : . s.129-134
  menové riziká finančné deriváty
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Finančné riziká a finančné deriváty. Financial risks and financial derivatives
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.601-604, diel 2
  finančné riziká finančné deriváty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Menové riziko a jeho vplyv na hospodárske výsledky podniku. Currency risk and its influence on the economic results of the company
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.139-144
  hospodárske výsledky podnik finančné deriváty riziká finančné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Využitie finančných derivátov v manažmente rizika. The use of financial derivatives in risk management
  Urbaníková Marta ; M6000 
  XX. DIDMATTECH 2007 : . s.239-242, 1.diel
  finančné deriváty rizikový manažment
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie forwardových kontraktov na eleimináciu menového rizika. Using the forward contracts for currency risk elimination
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.171-176
  finančné deriváty forwardový kontrakt
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Využitie finančných derivátov na elimináciu úrokových rizík
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Matematika v inženýrském vzdělávání : . s.197-202
  finančné deriváty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Financial derivatives and their usage in corporate practice. Finančné deriváty a ich vyžitie v podnikovej praxi
  Urbaníková Marta ; M6000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1449-1456
  finančné deriváty podniková prax
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Finančné deriváty. Financial derivatives
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.153-157
  finančné deriváty opcia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok